Antykorozja – zabezpieczenie konstrukcji stalowych


Korozja dotyka każdego materiału. Najłatwiej niszczycielskiej mocy korozji ulegają metale, np. stosowane w budownictwie. Wykorzystując stale stopowe, nierdzewne mamy rozwiązanie prowadzące do obniżenia, a także wyeliminowania skutków korozji. Jednak ze względu na duże koszty jest ono najmniej stosowane. Tak więc nadal będzie się budować konstrukcje żelbetowe lub stalowe. Nie ma cienia wątpliwości, że te stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. Istnieje norma PN-EN ISO 12944, która określa jak to zrobić za pomocą powłok malarskich.

Antykorozja – zabezpieczenie konstrukcji z normą

Wszystkie części normy stanowią jej integralną całość i obejmują kompletny proces zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.

Dlatego można powiedzieć, że antykorozja spełnia wymagania normy, czyli jest odpowiednio trwała, wtedy gdy skupiona jest nie w jednym, ale we wszystkich momentach wskazanych w normie. Postępując zgodnie z tą normą, należy przeanalizować klasę korozyjności środowiska, w jakim znajdzie się konstrukcja.

Tak naprawdę już na etapie projektowania, do trwałego zabezpieczania należy unikać trudnych bądź niemożliwych rozwiązań konstrukcyjnych.

Powierzchnię należy odpowiednio przygotować – system powłokowy winien być właściwy dla danej konstrukcji. Należy dobierać go tak, aby zapewnić trwałość w warunkach eksploatacyjnych. Każda powłoka, która składa się na system ochrony, musi spełniać swoje zadania.

Uzyskanie trwałości zabezpieczenia może być trudne lub nawet nierealne bez właściwego nadzoru. Nadzór powinni wykonywać wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy.

Prace dotyczące antykorozji prowadzone są wieloetapowo, a często prace wcześniejsze ulegają zakryciu. Poza tym stan powłok zmienia się w czasie. Dlatego ważne jest prowadzenie właściwej dokumentacji, która potem pozwoli na odtworzenie istotnych parametrów stanów pośrednich.

Zabezpieczenia przeciw korozji nie należy utożsamiać z malowaniem. Użycie farby jest niewystarczającym etapem. Dlatego bagatelizując którykolwiek etap, można sprawić, że konstrukcja, mimo iż pomalowana, nie jest zabezpieczona.

Popularne tagi : folia VCI , worki VCI , zabezpieczenie antykorozyjne , środki antykorozyjne , środek antykorozyjny , ochrona przed korozją , zabezpieczenie przed korozją , ochrona antykorozyjna

 

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
Antykorozja

Dojazd:

 

Tagi: , ,